• Proč si vybrat právě naši školu?

  • Důvodů a výhod se najde několik. Víš, v čem jsme jiní a co jinde nenajdeš?

   • Malý počet žáků ve třídě - individuální přístup a podmínky pro inkluzi
   • Vhodné prostředí pro děti s výukovými obtížemi (kvalifikovaní pracovníci, asistenti pedagogů)
   • Rodinné prostředí malé venkovské školy
   • Známe tě jménem a podporujeme rozvoj tvé osobnosti
   • Kompletní a funkční školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog)
   • Rozvoj nadaných žáků v pestré nabídce zájmového vzdělávání a klubů
   • Propojení a návaznost vzdělávacích programů předškolního a základního vzdělávání
   • Adaptační výlety
   • Rodiče vítáni
   • Pozitivní atmosféra školy, školky, družiny i jídelny, tvůrčí klima tříd
   • Umístění školy na hranici CHKO Křivoklátsko
   • Aktivní zapojení do různých projektů, nejen EU