• Zprávy ze školy

  • Žáří ve škole

    

          Máme zdárně za sebou první měsíc nového školního roku 2019/2020. Ve škole šlape vše jak má (téměř), i prvňáčci si velice rychle zvykli na nový režim a povinnosti. 

           Školní družina rozjela opět kroužky a klubíky dotované EU - „Učení je zábava“. Děti se přihlásily v opravdu hojném počtu.  Jana Sochorová začala s čtenářským klubíkem vydávat školní časopis „Školárium“ a k lásce ke knihám a čtení vede žáky také Kamil Libich. Martina Ludvíková pomáha dětem ohroženým školním neúspěchem při doučování. Komu nestačí čeština navštěvuje klub Komunikace v cizím jazyce. Markétka Maryšková vede Klub zábavné logiky a deskových her a Zuzana Ernstová již druhým rokem vede zvídavé žáčky v Badatelském klubu.

   Školní družina nabízí také další kroužky - do nově otevřeného kroužku Malý zdravotník, vedeného Jaruškou Steckovičovou, chodí devatenáct žáků, kroužek sborového zpěvu vede Lada Kalmusová a Soňa Hříbalová a letos už mají i trojhlasé písně. Děti budou také moci opět navštěvovat keramiku s paní učitelkou Martinou. Konkrétní termíny setkání budou včas zveřejněny.

          V září také proběhl tradiční posvícenský fotbálek tatínkové proti AFK Bratronice a v přestávce mezi poločasy hrály všechny přítomné děti bez rozdílu věku minifotbal

   v opravdových dresech. Vybralo se 1704 Kč,- za což všem zúčastněným děkujeme. Hodně zdraví přejeme pánům, kteří se při klání zranili a doufáme, že na sport nezanevřou. Těšíme se na další podobné setkání :-)

    

   Zuzana Ernstová

   Plánované akce na měsíc ŘÍJEN

    

   2. října- Dopravní výchova pro 4. ročník (praxe na dopravním hřišti Kladno)

   3. října- Zasedání školské rady

   10. října- Keramika s Martinou

   16. října- Projektový den „Zdravá strava“, vaření s Michalem na téma „zdravé svačiny“

   25. října- Vánoční focení ZŠ, MŠ

   29. a 30. října- Podzimní prázdniny pro žáky ZŠ

   31. října a 1. listopadu- Dny volna pro žáky ZŠ

   Vendula Holmanová

   Zasedání školské rady

    

        Zasedání školské rady proběhlo 3. 10. 2019, přítomni byli všichni členové rady a dva hosté- ředitelka školy Vendula Holmanová a zástupkyně Lada Kalmusová. Na programu setkaní bylo schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2018/2019, zhodnocení plnění úkolů z posledního zasedání, vyřizování a diskuze nad podněty ze stran zákonných zástupců dětí a žáků, prohlídka tělocvičny školy a naplánování dalšího setkání, které proběhne v polovině prosince. Podrobnou zprávu ze zasedání lze najít na webových stránkách školy: https://zsamsbratronice.edupage.org/

   Martina Ludvíková

    


    

   Prázdniny ve škole a školce

   Školáci a školkáčci si v létě užívali zaslouženého odpočinku, ale ve škole se pilně pracovalo. Především nepedagogičtí zaměstnanci připravovali školu a školku na příchod nového šk. roku 2019/2020. Všechno se ve škole muselo vyprat, vyčistit, uklidit, roztřídit, často i zašít...

   Ale ani pedagogové nezaháleli celé prázdniny. Vyráběla se nová tabule, bylo potřeba přestěhovat učebny, připravit potřebné dokumenty a také školu a školku pěkně vyzdobit a načančat, aby se dětem u nás líbilo :-)

    

   Nový školní rok

   Školní rok 2019/2020 začal 2. září. Do školy nastoupilo rekordních 76 žáků, do školky nakonec jen 34 dětí. Máme tedy ještě 6 volných míst.

   Prvňáčky s rodiči a dokonce i s prarodiči přivítala ve škole třídní učitelka Jana Sochorová, paní ředitelka Holmanová a paní starostka Knížetová. Děti dostaly pěkné dárečky , které pro ně připravila škola i paní starostka. Přejeme dětem, aby byly ve škole spokojené, našly si kamarády a aby měly radost z učení a poznávání.

   Starší školáky přivítaly třídní učitelky v jejich třídách, druháky Martina Ludvíková, třetí a pátý ročník Lada Kalmusová. O čtvrťáky se postarala paní učitelka Jaroslava Steckovičová a pan učitel Kamil Libich. Jejich třídní učitelkou je Jana Sochorová, ale ta měla spoustu práce s vítáním prvňáčků a s předáním základních informací rodičům. Všechno se ale určitě nestihlo probrat, proto zveme rodiče do školy znovu na informační schůzku, která je naplánovaná na 10. září. Vedení školy se opět ujala Vendula Holmanová, která se vrátila po mateřské dovolené. Paní Kalmusová se tedy může opět naplno věnovat dětem :-)

   Veškeré info o škole se dozvíte na našich webových stránkách www.zsamsbratronice.edupage.org, kde najdete také všechny kontakty do školy a školky, školní jídelny a družiny. Rádi vás také přivítáme ve škole osobně.

   Všichni zaměstnaci školy přejí všem čtenářům hezký začátek podzimu.

   Vendula Holmanová


    

   Naše školička na výletech a ve sportu

   Po roce vánoce přicházejí……. – ó nikolivěk, ale opět konec školního roku, na který se těší především naše veselá školní mládež.

   Ale vezměmež to hezky od konce.

   Příští týden (konkrétně 21.června) nás čeká zajímavý výlet k Lysé nad Labem do historické vesnice umění a bylinné zahrady „Botanicus“. A v posledním týdnu již tradičně, naučný výlet s Lesy ČR (to si zase opečeme dobré buřtíčky).

   Čím vlastně letošní školní rok začal? Též tradičně, tedy pětidenním adaptačním pobytem ve Stradonicích (hotel Klamovka).

   Skoro hned po té se naše florbalová reprezentace („ženy a muži“) úspěšně zúčastnila okresních kol ve florballu; bohužel postupy do krajských kol nám (o páně učitelův fous) unikly. Nevadí, neboť nám v prvním a druhém ročníku vyrůstají slibné naděje.

   Rovněž bohužel i turnaje ve vybíjené a malé kopané pořádané ZŠ Libušín jsou letos poněkud zamhlené (zřejmě se budeme muset těšit až napřesrok).

   Vraťme se k výletům. Báječný březnový výletek si užili prvňáčci v Legu Kladno.

   Skvělá byla květnová návštěva Národního zemědělského muzea v Praze (3.,4.,5.ročník). Prohlídka s dvojprogramem – Význam vody a Co se jedlo, jak a na čem vařilo od pravěku po dnešek. A ty úžasné exponáty historických traktorů, paráda.

   Naši žáčci měli evidentně ze všech výletů upřímnou radost (i proto, že se nemuseli v daný den učit-však mi dospěláci jsme nebyli v jejich věku jiní).

   Přejeme všem žúžo prázdniny, poklidné a veselé dovolené. Uvidíme se až v zááááří (eventuálně budeme „vyvolávat“ fotky z prázdnin).

   Zdraví Vás všichni dospěláci školou povinní.

   Zapsal: Kamil Libich


   Zprávičky z naší školičky   V naší MŠ se každý týden věnujeme určitému tématu – roční období, vesmír, doprava, povolání, svět zvířat. Povídáme si, vyrábíme z různého materiálu rozličnými výtvarnými technikami, malujeme, zpíváme písničky, které s tématem souvisí. Děti si procvičují svoji kreativitu a dovednosti. S kuchařem jsme si vyzkoušeli udělat müssli, viděli jsme vystoupení cirkusu Cecilka, ve sférickém kině jsme se dozvěděli o fázích Měsíce a znameních zvěrokruhu, zatančili si se zumbicí Petrou a shlédli několik loutkových divadelních představení.

   15. dubna se konal v Základní škole zápis do 1. ročníku. Vzhledem k celoroční pravidelné přípravě v předčtenářské a předmatematické gramotnosti byly děti k zápisu dobře připravené. Do 1. ročníku bylo přijato 16 dětí z Bratronic, Dolního Bezděkova, Bělče a Sýkořice.

   Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhl v naší MŠ 13. května. K zápisu se dostavilo 14 rodičů i se svými dětmi, které měly možnost pohrát si a prohlédnout prostory školky. Se všemi zapsanými dětmi se uvidíme v září 2019. Kapacity MŠ je 40 dětí, zbývají 3 volná místa.

   Slavnostní rozloučení s našimi předškoláky proběhne v pátek 14. června, kdy si jako každoročně opečeme špekáčky a přespíme ve školce.

   Provoz MŠ bude přerušen od 8. 7. do 23. 8. 2019.

   Semencová Eliška


    

   Jaro ve škole

   Měsíc březen nám hned na svém počátku přinesl zasloužené jarní prázdniny. Všichni jsme si odpočinuli, načerpali energii pro další školní období a snad se už konečně zbavili potvůrek „bacilů“, které nás pořádně v předchozím čase potrápily. Jaro vstoupilo do všech vyučovacích hodin a okna školy již zdobí slunečnice a pestrobarevní motýli z papíru. 25. března proběhne fotografování třídních kolektivů a pro zájemce pan Suchopár vytvoří fotografie jednotlivců i skupinek kamarádů nebo sourozenců, což je mezi žáky velice oblíbené pro vzpomínku na školní léta. 26. března k nám zavítá divadlo paní Z. Fricové s představením Hraní o pejskovi. 29. března naši prvňáčkové a vybrané děti ze školní družiny navštíví Lego v Kladně.

   Školní projekty

   Naše škola je i v tomto školním roce zapojena do mnoha projektů, podrobnější informace o projektech si můžete přečíst na stránkách školy nebo na uvedených odkazech. Například projekt: Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro ORP Kladno FB odkaz: https://www.facebook.com/MAP2Kladno/. Dále projekt: Šablony II - "Učení je zábava II" (OP VVV, výzva 63 - od října 2018) http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sa... Šablony pro ZŠ, MŠ a nově i pro ŠD: školní asistenti, vzdělávání ped. pracovníků, tandemová výuka, spolupráce pedagogů, kluby - čtenářské, cizí jazyk, badatelský, logika a deskové hry, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Nebo projekt: Učení je zábava (OP VVV, Výzva 22, dotační titul financován z EU - do září 2018). Šablony MŠ: Školní asistent (12 měsíců, 1/2 úvazku), Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů (DVPP 16 hod pro 3 pedagogy), Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro 3 pedagogy), Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ (DVPP 60 hod pro 1 pedagoga). Šablony ZŠ: Vzdělávání ped. pracovníků ZŠ (matematická gramotnost, DVPP 16 hod pro 1 pedagoga), Vzdělávání ped. sboru ZŠ zaměřené na inkluzi (DVPP 8 hod pro 4 pedagogy), Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (vzájemné hospitace, reflexe a konzultace, pro 6 pedagogů), Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro 4 pedagogy), Tandemová výuka (pro 2 pedagogy), Čtenářské kluby (2 pedagogové na 2 roky), Klub zábavné logiky a deskových her (1 pedagog na 2 roky), Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (1 pedagog na 2 roky). http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-... Zajímavé jsou i projekty: Noc s Andersenem http://www.nocsandersenem.cz/o-projektu.html: zodpovídá Mgr. Jana Sochorová + http://celeceskoctedetem.cz/, Nenech to být (prevence šikany): zodpovídá Mgr. Martina Ludvíková, www.recyklohrani.cz: po celý rok sbíráme použité baterie a drobná nefunkční elektrozařízení v ZŠ i MŠ, Ovoce do škol http://www.ovocedoskol. szif.cz/web/Default.aspx: i letos odebíráme každé pondělí ovoce a zeleninu zdarma pro žáky ZŠ od firmy Bovys.cz, nově i mléko či mléčné výrobky.

   Co nás čeká v dubnu?

   12. 4. Noc s Andersenem pro pilné a vzorné dětské čtenáře
   15. 4. Zápis do 1. ročníku ZŠ od 14:30 – 17:30 hod/ důležité informace a dokumenty ke stažení k zápisu do ZŠ najdete na stránkách školy https://zsamsbratronice.edupage.org/
   18. 4. – 22. 4. Velikonoční prázdniny

   Příjemné a usměvavé jarní dny za celý kolektiv školy přeje Martina Ludvíková!


    

   Zprávy ze školy a školky

   První pololetí i jednodenní pololetní prázdniny jsou za námi, prvňáčkové dostali svá první krásná vysvědčení, a ani ostatní žáci nepřišli zkrátka – i oni se dočkali nejen zasloužených známek, ale v měsíci únoru i pořádné sněhové nadílky. Dlouho nám však nevydržela, místo ní tu máme jaro, což vlastně také není špatné. Bohužel ono časté střídání teplot a jistá „nevymaroděnost“ žáků nahrává opět našim neviditelným nepřátelům – bakteriím a virům, se kterými letos bojujeme snad víc než v jiných letech, a stále ne, a ne je přemoci...

   Měsíc únor byl bohatý i na školní akce:

   14. 2. jsme si připomněli Valentýna a žáci 4. ročníku se účastnili přednášky v rámci Dopravní výchovy. 18. 2. k nám zavítalo sférické kino a 20. února čeká „školkáčky“ ještě kuchařská show na téma Zdravé müsli.

   Na závěr jsem si nechala naši každoroční akci – školní ples. V pořadí již 14. ples školy byl snad ještě povedenější než jindy. Výzdoba ve stylu „Jungle“ byla naprosto famózní (velký dík patří p. učitelkám z naší školky!) a hudební doprovod kapely Ikaros ozvláštněný hrou barevných světel rovněž neměl chybu. Úžasná byla i dvě večerní vystoupení – první v podání skupiny Ženy v akci a druhé za vedení Petry B. (naší zumbice) a jejích zumbic.

   Věříme, že i tentokrát jste se dobře bavili, všem, kteří nám věnovali sponzorské dary, moc děkujeme a děkujeme i za tolik potřebné penízky na výlety a exkurze našich dětí získané prodejem tomboly. Ještě jednou děkujeme a budeme se těšit zase za rok.

   Za kolektiv pracovníků školy

   Jana Sochorová


   Příspěvek do novin - školní jídelna

   V loňském školním roce jsme uvařili 18 506 obědů, což je v průměru 105 obědů denně. Dodržujeme nutriční doporučení, snažíme se, aby strava byla pestrá. Nejvíce nám záleží na tom, aby dětem v naší škole a školce chutnalo. Máme 127 strávníků ( v MŠ 40 dětí, v ZŠ 69 dětí a 18 zaměstnaců).

   Po dlouhodobém působení ve školní jídelně odešla v září tohoto roku do důchodu paní Milada Vyhnanovská. Přejeme jí hodně zdraví, spokojenosti a děkujeme za léta věnovaná vaření našim strávníkům.

   Hlavní kuchařkou je nyní paní Irena Štáfková a o vedení školní jídelny se stará paní Monika Řeháková.

   M.Řeháková


    

            „Ten vánoční čas, dočkali jsme zas“..

             Vánoční čas – jedno z nejkrásnějších období roku, kdy je všude vidět mnohem více úsměvu, radosti a i dospěláci mají trochu více času si na chvilku odpočinout.

            I v naší škole a školce jsme bedlivě poslouchali, kdy už Vánoce zaklepou na dveře. Děti z pěveckého sboru se zúčastnily rozsvícení stromečku v Bratronicích a zazpívaly panu Mikuláši. Děti z mateřské školky pečlivě natrénovaly krásná vystoupení a společně se svými rodiči si užily „Dárkohraní“ ve svých třídách. 14. prosince děti pěveckého a flétnového souboru připravily hudební dárek pro všechny diváky bratronského kostela. 19. prosince odpoledne měly šikovné paní učitelky ze školy připravené vánoční dílny, kde si děti malovaly perníčky, vyráběly mýdla i jiné vánoční dekorace. Vánoční čekání jsme zakončili rozdáním dárků a posezením ve třídách s vánočními zvyky 21.12.

   Mezi svátky přejeme všem dosti odpočinku. Děti z MŠ se do školky vrátí 2. 1. 2019. Žáci ZŠ mají volno prodloužené a nastoupí do školy 7. 1. 2019.

             Rádi bychom všem popřáli krásné vánoční svátky, hodně zdraví a úspěšný, pohodový nový rok 2019.

             Lada Kalmusová


    

   ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

   Začátek školního roku nám dopřál opravdu krásné babí léto, které jsme si společně s dětmi jak se patří užili.

   Září bylo pro naše nováčky adaptačním obdobím. Bez slziček se to samozřejmě neobešlo, ale upřímně, komu by se chtělo z ničeho nic opustit nejbezpečnější objetí a zůstat s cizí paní v cizím prostředí? Děti to však zvládly skvěle a troufám si říct, že dnes bez výjimky chodí do školky samé usměvavé tváře.

   Říjen a listopad jsme se věnovali podzimu jako takovému. Začali jsme poznáváním plodů podzimu všemi smysly. Děti měly možnost ovoce a zeleninu ochutnat v různých podobách (sušené, pečené, vařené). Vyzkoušely si s přírodním materiálem výtvarně tvořit. Do tvoření se zapojili i rodiče. Společně s dětmi vyrobili „Skřítky podzimníčky“, kterými jsme si vyzdobili vstupní prostor do naší MŠ. Všem zúčastněným patří vřelé díky a poklona za netradiční a originální nápady. V říjnu jsme odstartovali pravidelnou přípravu na školu nazvanou „Předškolák“. Děti, které půjdou v dubnu 2019 k zápisu (letošní rok je to 18 dětí) se dvakrát týdně scházejí k procvičování grafomotoriky, prostorové orientace, předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Děti pracují s chutí a nadšením. Držíme palce, aby jim to co nejdéle vydrželo.

   Vánoční svátky se kvapem blíží. V dnešní uspěchané době zkuste zpomalit a najít si chvilku pro sebe a své nejbližší. A tak neváhejte a přijďte si poslechnout, v pátek 14. 12. 2018 od 18 hodin do kostela Všech Svatých, školní pěvecký a flétnový soubor, který se zaručeně postará o nezapomenutelný zážitek plný předvánoční pohody.

   Soňa Hříbalová

    

   Personální změny ve škole a školce

    

        Od 19. listopadu nastupuje současná pověřená ředitelka Vendula Holmanová na mateřskou dovolenou. Na její místo pověřila starostka obce Mgr. Ladu Kalmusovou, zástupkyni ředitelky. Pokud půjde vše podle plánů, vrátí se paní Holmanová po vyčerpání mateřské a řádné dovolené (přibližně v průběhu července 2019) zpátky do školy.

        Na místo angličtinářky nastoupí paní Pavlína Černá, která má zkušenosti s výukou angličtiny na kladenských školách, také se soukromou výukou dětí, několik let strávila v zahraničí.

        Jelikož má ředitelka školy ze zákona sníženou přímou pedagogickou činnost, v případě naší školy vyučuje ředitelka pouze 10 hod./týden, přijali jsme do školy ještě jednu posilu za Ladu Kalmusovou, která se bude muset věnovat „úředničině“. Do školy nastoupí nová paní učitelka- paní Jaroslava Steckovičová. Paní Steckovičová má dlouholetou praxi jako učitelka 1. stupně, asistent pedagoga a vychovatelka v ŠD. Věříme, že obě nové paní učitelky budou u nás ve škole spokojené a že kolegové, ale především děti naší školy s nimi také.

    

    

    

   Plánované akce na závěr roku 2018 a počátek roku 2019:

    

   4. 12.- Čertovská zumba pro MŠ, 1. + 2. roč. + mikulášská nadílka v MŠ

   5. 12. - rozsvěcení stromu na OÚ- vystoupení pěveckého sboru ZŠ Bratronice od 17 hod.

   11. 12.- Zumba Královna hudby pro 3. +  4. + 5. roč.

   13. 12. -  dárkohraní u Cvrčků, 16.30 hod.

   14. 12. - Vystoupení pěveckého sboru a flétnového souboru ZŠ Bratronice v kostele Všech

                svatých v Bratronicích, 18. hod.

   17. 12. - Dárkohraní u Berušek

   19. 12. - Canisterapie s Filipem, Fidorkou a Borůvkou pro ZŠ

   21. 12. - vánoční zvyky ve škole

              - Cirkus Cecilka pro ZŠ a MŠ

   22. 12. 2018 - 2. 1.2019- vánoční prázdniny pro ZŠ

   3. a 4. 1. 2019- ředitelské volno pro žáky ZŠ

    

   Všem čtenářům přejeme krásný a klidný advent....

    

   Vendula Holmanová


    

   Akce školy / říjen

   V měsíci září pořádala naše škola ZŠ a MŠ Bratronice dvě významné akce. Týdenní adaptační pobyt pro žáky 1. - 3. ročníku v penzionu Klamovka ve Strádonicích u Nižbora. Příjemné rodinné prostředí, výtečná kuchyně, na každém pokoji koupelna, počasí chladné bez deště, v okolí tři hřiště a Keltské opidum, zdatné děti zvládající i 11 km za den a optimističtí pedagogové. No prostě pohoda… Vrcholem byla návštěva sklárny, kde jsme na vlastní oči viděli, jak vzniká prvotřídní ručně foukaný a broušený český křišťál.

   Druhou akcí byl tradiční posvícenský fotbálek AFK Bratronice proti tatínkům našich žáků a v přestávce dětský fotbálek modrých proti zeleným. I přes nevelkou účast diváků se pro školu vybralo 1 832,- Kč, za což všem děkujeme. Všichni jsme se skvěle bavili, tak se přijďte příště také podívat.

   Ve středu 3. října v rámci projektového dne Zdravá strava přijel pan Krulich a vyráběl s dětmi Zdravé Smoothie. Moc nám chutnalo ovocné i zeleninové.

   Na pátek 19. 10. byl připraven pro žáky 4. a 5. ročníku preventivní program – Holky, kluci, pozor na kyberprostor a na úterý 23. 10. Bářino toulavé divadlo – pohádka O statečné Margitce.

   Ve středu 17. 10. se dívky zúčastnily florbalového turnaje Čeps Cup a ve středu 24. 10. byli naši školu reprezentovat hoši.

    

   Školní družina- zájmové kroužky

   Ve škole stále probíhá výuka plavání a družina rozjela kroužky sborového zpěvu, hry na flétnu, čtení, angličtiny, florbalu, logických a deskových her a badatelství. Mimo družinu ještě děti navštěvují Zumbu, keramiku, hry pro rozvoj skupinové spolupráce a cvičení pro trénink paměti a koncentrace pozornosti.

   Zuzana Ernstová


    

   Škola v ZÁŘÍ

   Nový školní rok 2018/2019 jsme zahájili v pondělí 3. září. Z nebe na nás padalo štěstí, takže jsme byli nuceni přesunout uvítání nových prvňáčků do jejich třídy. Děti dostali nová školní trička a spoustu dárečků od paní učitelky, paní vychovatelky a od paní starostky. Celkem jsme uvítali 17 nových žáčků.

   V letošním školním roce naši základní školu navštěvuje rekordních 73 žáků, do naplnění kapacity školy tedy chybí jen 2. Mateřská škola je tradičně zcela zaplněna 40 dětmi.

   Od 10. září (vždy v pondělí) jezdí děti ze ZŠ na plavání do plavecké školy Meduza Kladno. Kurzy plavání jsou nově povinné, každý žák musí na 1. stupni absolvovat celkem 40 hodin výuky. V letošním školním roce prvních 20 hodin absolvují žáci 2., 3,. a 4. ročníku a dva žáci z 5. ročníku, kteří nemají ještě hodiny splněné. Výuka plavání byla nově zařazena do školního vzdělávacího programu školy, je tedy pro žáky školy zdarma (výuka je placena ze státního rozpočtu, režijní náklady z rozpočtu obce a na dopravu nám byla schválena dotace MŠMT). Poslední lekce plavání čeká děti 19. listopadu.

   Pevně věříme, že budou děti ve škole i školce spokojené a plné chuti a zápalu se s námi učit J

   Plánované akce na školní rok 2018/2019 (zapiště si do kalendáře):

   24. září- informační schůzka pro rodiče dětí z MŠ

   24.- 27. září – adaptační výlet pro žáky 1., 2. a 3. ročníku

   28. září- Den české státnosti- státní svátek

   3. října- projektový den ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ pro ZŠ

   11. října- Zumba MŠ- Sněhurka a 7 trpaslíků

   29. a 30. října- podzimní prázdniny ZŠ

   20. a 21. prosince- dny volna pro žáky ZŠ (ve škole proběhnou vzdělávací kurzy pro pedagogy)

   22. prosince 2018- 4. ledna 2019- vánoční prázdniny

   31. ledna- ukončení 1. pololetí, vysvědčení

   1. února- pololetní prázdniny

   4. – 8. března- jarní prázdniny ZŠ

   18. dubna- velikonoční prázdniny

   19. a 22. dubna- velikonoční svátky

   1. a 8. května- státní svátky

   9. a 10. května- dny volna pro žáky ZŠ

   28. června- ukončení 2. pololetí, vysvědčení

   29. června- 1. září- hlavní prázdniny

   J Nový školní rok zahájíme 2. září 2019 J

   Další akce a projekty vždy každý měsíc zveřejníme na stránkách školy a také v obecních novinách.

   Nové kontakty školy a školky najdete na novém webu: www.zsamsbratronice.edupage.org

   Za školu Vendula Holmanová

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno
   • reditel@zsbratronice.cz
   • zsms.bratronice@seznam.cz
   • webmaster@zsbratronice.cz
   • ředitelka: 774 462 120 učitelé ZŠ: 608 837 530 školní družina: 774 462 192 mateřská škola: 774 462 191 školní jídelna: 774 462 190 školní psycholog: 736 540 811
   • Bratronice 76 273 63 Bratronice
   • Základní škola: kalmusova@zsbratronice.cz Školní jídelna: jidelna@zsbratronice.cz Mateřská škola: ms@zsbratronice.cz Školní družina: druzina@zsbratronice.cz ŠPP: spp@zsbratronice.cz Správce stránek školy: webmaster@zsbratronice.cz
   • https://mapy.cz/zakladni?x=14.0126485&y=50.0670527&z=17&source=addr&id=9266529
   • Obec Bratronice, Bratronice 35 Starostka obce: Miloslava Knížetová Telefon: 312 659 128 www.bratronice.cz
   • 3vsthtd
   • IČO 750 34 581 IZO 102 086 648 RED IZO 6000 44 106 číslo účtu 213 791 619 / 0300