• Školská rada

  •  

   Zasedání školské rady 30.5.2022

   Zasedani_skolske_rady_22.pdf

    

   První zasedání nové školské rady: úterý 12. 2. 2020

   Program: viz zápis

   Zasedani_skolske_rady_12.2.2020.docx

    

   Poslední zasedání školské rady: středa 11. 12. 2019 v 17.00 hod

   Program: autoevaluace činnosti školské rady, evaluace školy, příprava voleb nových členů ŠR na období 2020-2022

   SR_setkani_11._12._2019.docx

    

   čtvrtek 3. října 2019 v 17.00 hod

   Program: výroční zpráva školy, stavební úpravy ve škole, BOZP, organizace a chod školy, provozní záležitosti

   SR_10_2019.pdf

    

   úterý 2. října 2018 v 17.00 hod

   Program:  výroční zpráva školy, úpravy ŠVP

   Zasedani_SR_18.pdf

    


    

    

   Předseda školské rady: Ing. Lukáš Richter, MBA

   Zapisovatelka: Mgr. Lada Machová

    

   Členové školské rady (2020-2022):

   - zvolení pracovníci školy: Mgr. Lada Kalmusová a Věra Vršková

   - zvolení zákonní zástupci nezletilých žáků: Ing. Jarmila Kadlecová a Ing. Lukáš Richter, MBA

   - členové jmenovaní zřizovatelem školy: Miroslav Král a Ing. Libuše Holá
    

   Kontakt:

   e-mail: srbratro@seznam.cz, kalmusova@zsbratronice.cz

    

   Funkční období:

   leden 2020 - prosinec 2022

    Ze školského zákona: http://zakony.centrum.cz/skolsky-zakon/cast-15-paragraf-167