• Zájmová činnost

  • V době školní družiny probíhají i další zájmové činnosti vedené pedagogickými pracovníky školy nebo externisty:

   Pondělí:
   Sborový zpěv, hra na flétnu (Mgr. Lada Machová, Soňa Hříbalová),

   Úterý:
   Zumba (Petra Birnbaumová)

   Klub zábavné logiky a deskových her (Markéta Maryšková)
   Čtenářské dílny (Mgr. Jana Sochorová)
   Angličtina pro nejmenší (Mgr. Jana Cimprichová)

   Středa:
   Angličtina pro nejmenší (Mgr. Jana Cimprichová)
   Malý zdravotník (Jaroslava Steckovičová)

   Čtvrtek:

   Angličtina pro nejmenší (Mgr. Jana Cimprichová)

   Pátek:
   Ringo (Zuzana Ernstová)


   Keramika - dle rozpisu (Mgr. Martina Ludvíková)
   Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem - podomluvě (Mgr. Martina Ludvíková)
    

    

  • zatím žádné údaje