• Školní poradenské pracoviště
     naší školy sestává z metodika prevence, výchovného poradce a školního psychologa.

     ŠPP zajišťuje tyto základní oblasti činností:

     1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: jedná se o práci s dětmi, které mají nejrůznější potíže ve výuce, ať již to jsou děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie atp.), nebo žáci s jinými problémy, které u nich způsobují výukové potíže, tedy žáci s určitými speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotně znevýhodněni, sociálně znevýhodněni, žáci s poruchami chování a práce s nadanými žáky )
     2. Poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti: členové pracoviště poskytují nebo zajišťují poradenství pro ŽÁKY, RODIČE a PEDAGOGY
     3. Práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti: cílem je vyhledat a včas odhalit nejrůznější příčiny výukových potíží a co nejdříve s dětmi začít pracovat na vytvoření vhodných podmínek tak, aby nedocházelo k rozvoji problémů, ale jejich nápravě či alespoň zmírnění
     4. Práce v oblasti prevence sociálně-patologických jevů: cílem je pracovat s dětmi v nejrůznějších problematických oblastech dříve, než problémy vůbec nastanou a vytvořit tak základnu preventivní činnosti (adaptační programy, práce s třídními kolektivy s cílem podpořit dobré vztahy ve třídě, mezi dětmi, s učitelem)
     5. Osvětová činnost: metodická podpora vzdělávání pedagogů při aplikaci psychologických a speciálně-pedagogických poznatků a dovedností ve výuce (např. individuální konzultace pro pedagogy, skupinová práce s učiteli, vzdělávací akce pro učitele), osvěta zákonných zástupců (přednášky, besedy atd.)
     6. Řešení výchovných problémů: při řešení výchovných problémů se společně s rodiči i se žákem samotným snažíme najít nejvhodnější možné řešení, které povede k odstranění výchovného problému a zmírnění následků tohoto problému na jeho další vzdělávání

     Poradenství na naší škole je zabezpečeno prostřednictvím výchovného poradce, školního psychologa a metodika prevence, poradenstvím se však zabývají i třídní učitelé, vychovatelé, vedení školy a ostatní učitelé.


      

     50 nápadů proti stresu (nejen) pro děti 50_n_pad_.pdf

     10 věcí, jak pomoci svému dítěti, aby se mu ve škole dobře vedlo 10_veci_jak_pomoci_diteti.docx

     Smysl domácí přípravy na 1. stupni ZŠ Domaci-priprava-1.st.docx

     Vzkazy rodičům od jejich dětí

     Bezpečný internet

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno
   • reditel@zsbratronice.cz
   • zsms.bratronice@seznam.cz
   • webmaster@zsbratronice.cz
   • ředitelka: 774 462 120 učitelé ZŠ: 608 837 530 školní družina: 774 462 192 mateřská škola: 774 462 191 školní jídelna: 774 462 190 školní psycholog: 736 540 811
   • Bratronice 76 273 63 Bratronice 27363 Bratronice Czech Republic
   • Základní škola: kalmusova@zsbratronice.cz Školní jídelna: jidelna@zsbratronice.cz Mateřská škola: ms@zsbratronice.cz Školní družina: druzina@zsbratronice.cz ŠPP: spp@zsbratronice.cz Správce stránek školy: webmaster@zsbratronice.cz
   • https://mapy.cz/zakladni?x=14.0126485&y=50.0670527&z=17&source=addr&id=9266529
   • Obec Bratronice, Bratronice 35 Starostka obce: Miloslava Knížetová Telefon: 312 659 128 www.bratronice.cz
   • 3vsthtd
   • IČO 750 34 581 IZO 102 086 648 RED IZO 6000 44 106 číslo účtu 213 791 619 / 0300
   • Odpovědná osoba pověřence Ondřej Blail tel.: +420 602 283 989 e-mail: ondrej.blail@innone.cz