• Základní škola

   • Naše základní škola je málotřídní, navštěvují ji žáci od 1. do 5. ročníku, kapacita je 76 žáků.

    Ve školním roce 2022/2023 jsme rozděleni do 4 kmenových tříd :

    4. ročník /  18 žáků - tř. uč. Mgr. Jana Sochorová (sochorova@zsbratronice.cz)

    2. + 5. ročník / 13 + 12 žáků - tř. uč. Mgr. Martina Ludvíková (ludvikova@zsbratronice.cz)

    3. ročník / 9 žáků - tř. uč. Bc. Vendula Holmanová (zsms.bratronice@seznam.cz)

    1. ročník / 22 žáků - tř. uč. Mgr. Lada Kalmusová (kalmusova@zsbratronice.cz)

    Další vyučující: 

    Mgr. Kamil Libich (spp@zsbratronice.cz), Jaroslava Steckovičová, Bc. Vendula Holmanová (reditel@zsbratronice.cz)

     

    Telefony: 774 462 120 (ředitelka), 608 837 530 (učitelé)


     

    Zvonění a přestávky:
    0. h 7.00 - 7.30        ranní dohled
    1. h 7.45 - 8.30
    2. h 8.40 - 9.25        svačina
    3. h 9.40 - 10.25       pobyt venku
    4. h 10.45 - 11.30      oběd 1,2
    5. h 11.35 - 12.20      oběd 3,4,5
    6. h -
    7. h 13.05 - 13.50
    8. h 13.55 - 14.40


    Desatero pro rodiče (nejen prvňáčků) smiley

    1. Každý den kontroluji školní tašku za přítomnosti svého dítěte.

    2. Každý den zkontroluji pouzdro a připravím ořezané tužky a pastelky. Vím, že dítě jich má mít v zásobě několik.

    3. Pomáhám dítěti s přípravou školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládáme do tašky.

    4. Pravidelnou přípravu do školy rozdělíme dítěti na kratší časové intervaly. Zajímavým úkolem mohu zkrátit i dobu čekání (např. na autobusové zastávce nebo u lékaře).

    5. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.

    6. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, co zajímavého zažilo během dne, snažím se odpovědět na jeho otázky.

    7. O společných kulturních zážitcích (knížka, rozhlas, televize, kino ...) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo.

    8. Své dítě raději pohladím, pochválím za dobré výsledky. Nezlobím se, když se mu ve škole nedaří podle mých představ.

    9. Jsem součástí školy, nestojím mimo ni. Zvykám si na zcela samozřejmé návštěvy ve škole, pomoc a spolupráci.

    10. Školní pomůcky koupím podle pokynů učitelky (podle seznamu) a dohlédnu, aby je mělo dítě v pořádku po celou dobu školní docházky (nejen na začátku 1. ročníku).