• Projekty

  • OP JAK

   Projekt EU, operační program Jan Amos Komenský

   Aktivity MŠ: školní asistent, vzdělávání pracovníků

   Aktivity ZŠ: školní asistent, vzdělávání pracovníků, inovativní vzdělávání žáků 

   Aktivity ŠD: inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání

   Žádost projektu "Učení je zábava": ZAD_PRJ_(1).pdf

   Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 0000172_Rozhodnuti.pdf


    

   Projekt hmyzí domeček

   Info a výstupy z projektu: Projekt_Hmyzi_domecek.pdf


    

   Ukončené projekty:

   Člověče, recykluj s námi - sběr hliníku

   Vysledkova_listina_2022.xlsx

   dekovny_certifikat_2022.pdf


    

   Projekt DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

   Plakat_A4_k_publicite_NPO_web.pdf


   Výzva 80

   Od října 2020 do srpna 2022 byla škola zapojena ve výzvě č. 80 (tzv. Šablony III). Celková dotace pro školu činí 559.456 Kč. 

   Šablony pro MŠ (celková výše dotace 246.991 Kč): Školní asistent - personální podpora MŠ (celkem 55 jednotek), Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (1 jednotka), Projektový den ve výuce (1 jednotka).

   Šablony pro ZŠ (celková výše dotace 312.465 Kč): Projektový den ve výuce (1 jednotka), Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (4 jednotky), Klub pro žáky ZŠ (8 jednotek), Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (1 jednotka), Školní asistent - personální podpora ZŠ (celkem 21 jednotek).

   propagace_web.pdf


    

   Naše škola je zapojena v projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro ORP Kladno

   FB odkaz: https://www.facebook.com/MAP2Kladno/ 


   Šablony II - "Učení je zábava II" (OP VVV, výzva 63 - od října 2018)

   http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sa...

   Šablony pro ZŠ, MŠ a nově i pro ŠD: školní asistenti, další vzdělávání ped. pracovníků, tandemová výuka, vzájemná spolupráce pedagogů (projektová výuka a matematická gramotnost), doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, školní kluby - čtenářské, cizí jazyk (angličtina), badatelský, logika a deskové hry. 

   ZADOST_PROJEKTU_sablony_II.pdf

   Povinna_publicita_projektu.pdf


   Učení je zábava (OP VVV, Výzva 22, dotační titul financován z EU - do září 2018)

   Šablony MŠ: Školní asistent (12 měsíců, 1/2 úvazku), Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů (DVPP 16 hod pro 3 pedagogy), Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro 3 pedagogy), Prevence logopedických vad a probémů komunikačních schopností u dětí v MŠ (DVPP 60 hod pro 1 pedagoga)

   Šablony ZŠ: Vzdělávání ped. pracovníků ZŠ (matematická gramotnost, DVPP 16 hod pro 1 pedagoga), Vzdělávání ped. sboru ZŠ zaměřené na inkluzi (DVPP 8 hod pro 4 pedagogy), Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (vzájemné hospitace, reflexe a konzultace, pro 6 pedagogů), Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro 4 pedagogy), Tandemová výuka (pro 2 pedagogy), Čtenářské kluby (2 pedagogové na 2 roky), Klub zábavné logiky a deskových her (1 pedagog na 2 roky), Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (1 pedagog na 2 roky)

   http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-...


    

   http://www.nocsandersenem.cz/o-projektu.html ... zodpovídá Mgr. Jana Sochorová

   http://celeceskoctedetem.cz/

   Nenech to být (prevence šikany) ... zodpovídá Mgr. Martina Ludvíková

   www.recyklohrani.cz ... po celý rok sbíráme použité baterie a drobná nefunkční elektrozařízení v ZŠ i MŠ

   http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx... i letos odebíráme ovoce a zeleninu zdarma pro žáky ZŠ od firmy Bovys.cz


    

   Dříve ukončené projekty:

   1. Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižení a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2016 (leden - srpen 2016). Projekt MŠMT, finance přes KÚ Středočeského kraje
    

   2. E-angličtina (OP VK, výzva 57) - od 1. 9. do 31. 12. 2015 ... Jitka Tenklová a Vendula Holmanová

   Šablony klíčových aktivit:
   Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu. - 3 x šablona
   Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu. - 1 x šablona
   Projekt je zaměřen na zkvalitnění znalostí v oblasti cizí jazyk (v našem případě angličtina), částka je určena na zakoupení produktu pro blended learningové kurzy angličtiny pro 3 pedagogy a jednu skupinu 20 žáků (4. a 5. ročník), dále pro zakoupení audiotechniky k PC (sluchátka, mikrofony). 

   3. Zvyšování čtenářské a cizojazyčné gramotnosti (OP VK, výzva 56) - od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 ... Jitka Tenklová a Kamil Libich. Název projektu: Shadowing v zahraničí, reg. č.: CZ 1.07/1.1.00/56.1246
   Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Tyto oblasti se dlouhodobě ukazují jako problematické (viz např. Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2013/2014).
   Šablony klíčových aktivit:
   Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti - 1 x šablona
   Stínování  (shadowing)  pro  pedagogy  cizích  jazyků,  matematiky,  přírodovědných a technických předmětů v zahraničí - 4 x šablona

    
   4. Tablety do škol (OP VK, výzva 51) - od 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015 ...  J. Tenklová
   Název projektu: Využíváme ICT ve výuce, reg.č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0012. Projekt se zaměřuje na vzdělávání ped.pracovníků v oblasti používání nových ICT technologií se specifickým zaměřením na praktické využití ve výuce ve 3 klíčových aktivitách: koučink, mentoring a podpora pracovníků škol.

    
   5. http://kdlignum.cz/sfl/ ... 2013/14 a 2014/15 Mgr. Kamil Libich

    

   6. http://stredoceska.zdrava-abeceda.cz/ ... 2013/14 Vendula Holmanová

    

   7. http://www.op-vk.cz/cs/eu-penize-skolam/ ... ukončeno 27. 1. 2014 - celostátní výstupy: https://databaze.op-vk.cz/

    

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno
   • reditel@zsbratronice.cz
   • zsms.bratronice@seznam.cz
   • webmaster@zsbratronice.cz
   • ředitelka: 774 462 120 učitelé ZŠ: 608 837 530 školní družina: 774 462 192 mateřská škola: 774 462 191 školní jídelna: 774 462 190 školní psycholog: 736 540 811
   • Bratronice 76 273 63 Bratronice 27363 Bratronice Czech Republic
   • Základní škola: kalmusova@zsbratronice.cz Školní jídelna: jidelna@zsbratronice.cz Mateřská škola: ms@zsbratronice.cz Školní družina: druzina@zsbratronice.cz ŠPP: spp@zsbratronice.cz Správce stránek školy: webmaster@zsbratronice.cz
   • https://mapy.cz/zakladni?x=14.0126485&y=50.0670527&z=17&source=addr&id=9266529
   • Obec Bratronice, Bratronice 35 Starostka obce: Miloslava Knížetová Telefon: 312 659 128 www.bratronice.cz
   • 3vsthtd
   • IČO 750 34 581 IZO 102 086 648 RED IZO 6000 44 106 číslo účtu 213 791 619 / 0300
   • Odpovědná osoba pověřence Ondřej Blail tel.: +420 602 283 989 e-mail: ondrej.blail@innone.cz