• Projekty

  • Naše škola je zapojena v projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro ORP Kladno

   FB odkaz: https://www.facebook.com/MAP2Kladno/ 


   Šablony II - "Učení je zábava II" (OP VVV, výzva 63 - od října 2018)

   http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sa...

   Šablony pro ZŠ, MŠ a nově i pro ŠD: školní asistenti, další vzdělávání ped. pracovníků, tandemová výuka, vzájemná spolupráce pedagogů (projektová výuka a matematická gramotnost), doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, školní kluby - čtenářské, cizí jazyk (angličtina), badatelský, logika a deskové hry. 

   ZADOST_PROJEKTU_sablony_II.pdf

   Povinna_publicita_projektu.pdf


   Učení je zábava (OP VVV, Výzva 22, dotační titul financován z EU - do září 2018)

   Šablony MŠ: Školní asistent (12 měsíců, 1/2 úvazku), Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů (DVPP 16 hod pro 3 pedagogy), Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro 3 pedagogy), Prevence logopedických vad a probémů komunikačních schopností u dětí v MŠ (DVPP 60 hod pro 1 pedagoga)

   Šablony ZŠ: Vzdělávání ped. pracovníků ZŠ (matematická gramotnost, DVPP 16 hod pro 1 pedagoga), Vzdělávání ped. sboru ZŠ zaměřené na inkluzi (DVPP 8 hod pro 4 pedagogy), Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (vzájemné hospitace, reflexe a konzultace, pro 6 pedagogů), Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro 4 pedagogy), Tandemová výuka (pro 2 pedagogy), Čtenářské kluby (2 pedagogové na 2 roky), Klub zábavné logiky a deskových her (1 pedagog na 2 roky), Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (1 pedagog na 2 roky)

   http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-...


    

   http://www.nocsandersenem.cz/o-projektu.html ... zodpovídá Mgr. Jana Sochorová

   http://celeceskoctedetem.cz/

   Nenech to být (prevence šikany) ... zodpovídá Mgr. Martina Ludvíková

   www.recyklohrani.cz ... po celý rok sbíráme použité baterie a drobná nefunkční elektrozařízení v ZŠ i MŠ

   http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx... i letos odebíráme ovoce a zeleninu zdarma pro žáky ZŠ od firmy Bovys.cz


    

   Ukončené projekty:

   1. Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižení a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2016 (leden - srpen 2016). Projekt MŠMT, finance přes KÚ Středočeského kraje
    

   2. E-angličtina (OP VK, výzva 57) - od 1. 9. do 31. 12. 2015 ... Jitka Tenklová a Vendula Holmanová

   Šablony klíčových aktivit:
   Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu. - 3 x šablona
   Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu. - 1 x šablona
   Projekt je zaměřen na zkvalitnění znalostí v oblasti cizí jazyk (v našem případě angličtina), částka je určena na zakoupení produktu pro blended learningové kurzy angličtiny pro 3 pedagogy a jednu skupinu 20 žáků (4. a 5. ročník), dále pro zakoupení audiotechniky k PC (sluchátka, mikrofony). 

   3. Zvyšování čtenářské a cizojazyčné gramotnosti (OP VK, výzva 56) - od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 ... Jitka Tenklová a Kamil Libich. Název projektu: Shadowing v zahraničí, reg. č.: CZ 1.07/1.1.00/56.1246
   Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Tyto oblasti se dlouhodobě ukazují jako problematické (viz např. Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2013/2014).
   Šablony klíčových aktivit:
   Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti - 1 x šablona
   Stínování  (shadowing)  pro  pedagogy  cizích  jazyků,  matematiky,  přírodovědných a technických předmětů v zahraničí - 4 x šablona

    
   4. Tablety do škol (OP VK, výzva 51) - od 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015 ...  J. Tenklová
   Název projektu: Využíváme ICT ve výuce, reg.č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0012. Projekt se zaměřuje na vzdělávání ped.pracovníků v oblasti používání nových ICT technologií se specifickým zaměřením na praktické využití ve výuce ve 3 klíčových aktivitách: koučink, mentoring a podpora pracovníků škol.

    
   5. http://kdlignum.cz/sfl/ ... 2013/14 a 2014/15 Mgr. Kamil Libich

    

   6. http://stredoceska.zdrava-abeceda.cz/ ... 2013/14 Vendula Holmanová

   7. http://www.op-vk.cz/cs/eu-penize-skolam/ ... ukončeno 27. 1. 2014 - celostátní výstupy: https://databaze.op-vk.cz/

    

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno
   • reditel@zsbratronice.cz
   • zsms.bratronice@seznam.cz
   • webmaster@zsbratronice.cz
   • ředitelka: 774 462 120 učitelé ZŠ: 608 837 530 školní družina: 774 462 192 mateřská škola: 774 462 191 školní jídelna: 774 462 190 školní psycholog: 736 540 811
   • Bratronice 76 273 63 Bratronice
   • Základní škola: kalmusova@zsbratronice.cz Školní jídelna: jidelna@zsbratronice.cz Mateřská škola: ms@zsbratronice.cz Školní družina: druzina@zsbratronice.cz ŠPP: spp@zsbratronice.cz Správce stránek školy: webmaster@zsbratronice.cz
   • https://mapy.cz/zakladni?x=14.0126485&y=50.0670527&z=17&source=addr&id=9266529
   • Obec Bratronice, Bratronice 35 Starostka obce: Miloslava Knížetová Telefon: 312 659 128 www.bratronice.cz
   • 3vsthtd
   • IČO 750 34 581 IZO 102 086 648 RED IZO 6000 44 106 číslo účtu 213 791 619 / 0300