• Školní družina

   • Naše školní družina má kapacitu 40 žáků. Zájmová činnost probíhá ve 2 odděleních.

    Družinu najdete v přízemí školy, navštěvují ji žáci převážně z 1. - 3. ročníku a žáci starší, kteří do školy dojíždějí z okolních obcí.

    V rámci školní družiny probíhá i zájmové vzdělávání žáků, děti se mohou účastnit každý den plnohodnotného programu a mnoha aktivit - sportovních, rukodělných, výtvarných nebo hudebních, učit se mohou i cizí jazyky či základy vaření a pečení.

     

    Provoz družiny:    po - pá  11.30 - 16 h

    Poplatek: 150 Kč / měs.

    Telefon:  774 462 192

    E-mail: druzina@zsbratronice.cz

    Ranní dohled zajišťují pedagogové ZŠ v době od 6.45 do 7.30 h.


     

    Ve školní družině se nenudíme.

    Kreslíme, stříháme, lepíme, malujeme, tančíme, ale můžeme si tu i udělat domácí úkoly, podívat se na film, poslouchat hudbu, najít si informace na internetu, hrát interaktivní hry na tabuli, často chodíme ven, sportujeme, hrajeme florbal, fotbal, basketbal, baseball, šijeme, pleteme, tvoříme z keramické hlíny, učíme se první pomoci, mluvíme anglicky a německy, zpíváme, hrajeme na kytary, flétničky, jezdíme na výlety a dokonce i vaříme a pečeme!

    Navíc mohou děti navštěvovat tyto zájmové zpoplatněné kroužky (po dohodě s vedoucím):

    - zumba (Petra Birnbaumová) 

    - florbal (Mgr. Kamil Libich) 

    - hra na kytaru (Mgr. Lada Kalmusová) - individuálně

    - hra na flétnu (Soňa Hříbalová, Mgr. Lada Kalmusová) - individuálně

    - keramika (Mgr. Martina Ludvíková) - cca 1 x měsíčně

    - seberozvojové programy (Jitka Tenklová)

    - kluby čtenářské (Mgr. Kamil Libich a Mgr. Jana Sochorová)

    - klub badatelský (Zuzana Ernstová)

    - klub deskových her a zábavné logiky (Markéta Maryšková)

    - klub komunikace v anglickém jazyce (Mgr. Bc. Ing. Jitka Tenklová)