• Školní jídelna

   • Naše školní jídelna má kapacitu 115 strávníků a vaří pro školkové děti, žáky školy a zaměstnance školy.

    Jídelna společně se školkou, družinou i školou spolupracuje na některých projektech.

     

    Ceny a platby za stravné:

    MŠ do 6 let - celodenní stravné 30 Kč (přesnídávka 7 Kč, oběd 17 Kč, svačina 6 Kč)

    MŠ nad 6 let - celodenní stravné 33 Kč (přesnídávka 7 Kč, oběd 20 Kč, svačina 6 Kč)

    ZŠ 1. - 4. ročníku - 20 Kč

    ZŠ 5. ročník - 21 Kč

    Telefon: 774 462 190

    E-mail: jidelna@zsbratronice.cz

    Seznam alergenů: alergeny.pdf

     

    Platit stravné je strávník povinnen nejpozději do 10. dne v měsíci.

    Platby bezhotovostní na účet školy: 213 791 619 / 0300 (uvádějte přidělený variabilní symbol a do poznámky uveďte jméno a druh platby - družina, stravné, školkovné - např. "Vopička 150 ŠD + 360 ŠJ").

    Děkujeme za dodržování termínů a identifikaci platby!


     

    Užitečné odkazy:

    http://www.pridejseknamity.cz/jidelnicek/vzorovy-jidelnicek-deti-7-10-let/

    http://www.jidelny.cz/

    http://www.skutecnezdravaskola.cz/