• Školní psycholog

    •  

     Školní psycholožka: Mgr. Bc. Ing. Jitka Tenklová

     Konzultační hodiny: dle domluvy

     Telefon: 736 540 811, e-mail: spp@zsbratronice.cz

     Co školní psycholog dělá?

     • provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané

     • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi

     • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívaly

     • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji

     • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky

     • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy

     • spolupracuje s dalšími odbornými organizacemi a zprostředkovává jejich služby

     V jakých situacích se na něj můžete obrátit?

     Žáci:

     • když vám nejde učení tak, jak byste si představovali

     • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak na ně

     • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy)

     • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc v rodině, hádka s kamarádem, tréma, motivace)

     • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci)

     • když si potřebujete o čemkoli popovídat

     Zákonní zástupci:

     • pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte

     • když máte pocit, že dítěti to ve škole nejde tak, jak by mělo

     • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí

     • když se chcete poradit o čemkoliv

     • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by se dít nemělo

     • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod, nemoc, nový sourozenec)

     • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády, chová se jinak než obvykle)