• Kniha ti sluší
     • Kniha ti sluší

     • 23. dubna se od roku 1995 slaví pravidelně v mnoha zemích světa Světový den knihy a autorského práva. Datum není náhodné, je to den, kdy si připomínáme výročí úmrtí Miguela de Cervantese, Williama Shakespeara a Gacilase de la Vegy roku 1616. Samozřejmě je tento den věnován všem autorům knih celého světa a zároveň by měl připomenout i jejich autorská práva, neboť kniha je autorovým rukopisem, dílem, kterému věnoval hodně času a úsilí.  
      Tipy na akce, přednášky, besedy, soutěže a slevy na knihy můžete najít i na www.knihatislusi.cz.

    • Březen ve škole
     • Březen ve škole

     • 1. března - Visus - vyšetření zraku v MŠ
      4. - 8. března - jarní prázdniny pro žáky ZŠ
      25. března - fotografování tříd
      26. března - divadlo Z. Fricové - Hraní o pejskovi
      29. března - exkurze LEGO pro 1. ročník

    • Únor ve škole
     • Únor ve škole

     • 1. 2. Pololetní prázdniny
      8. 2. Vyšetření zraku v MŠ
      9. 2. Školní ples
      14. 2. Dopravní výchova 4. ročník
      18. 2. Sférické kino
      20. 2. Zdravé müsli - kuchařská show

    • Leden ve škole
     • Leden ve škole

     • 1. ledna - Nový rok, státní svátek
      2. ledna - Zahájení provozu MŠ, vánoční prázdniny ZŠ
      3. - 4. ledna - Dny volna pro žáky ZŠ
      8. ledna - Začíná kroužek Zumba
      14. ledna - Bářino toulavé divadlo "Jak zlatník ke štěstí přišel" 
      15. ledna - Pedagogická rada za 1. pololetí

      17. ledna - Královna hudby, zumba MŠ
      18. ledna - Vystoupení kroužku Zumba od 15:30 h v tělocvičně školy
      31. ledna - Vysvědčení ZŠ, ukončení 1. pol. šk. roku 2018/2019
      1. února - Pololetní prázdniny ZŠ

    • Maruško, vzpomínáme...
     • Maruško, vzpomínáme...

     • Dnešní smutný den jsme ve škole věnovali hezkým vzpomínkám na naší kamarádku, žákyňku, dobrosrdečnou duši a velkou bojovnici Marušku Hronovou. Odešla z našich životů, zůstává však v našich srdcích a myslích. Její milý úsměv, statečnost a laskavost nás nadále budou inspirovat a provázet na cestě životem... 
      * 16. února 2011 - † 6. prosince 2018

    • Co nás čeká v prosinci
     • Co nás čeká v prosinci

     • Plánované akce na závěr roku 2018 a počátek roku 2019:

      4. 12. - Čertovská zumba pro MŠ, 1. + 2. r., mikulášská nadílka v MŠ
      5. 12. - Rozsvěcení stromu na OÚ - vystoupení pěveckého sboru školy od 17 hod.
      11. 12. - Zumba Královna hudby pro 3. +  4. + 5. roč.
      13. 12. -  Dárkohraní u Cvrčků v 16.30 hod.
      14. 12. - Vystoupení pěveckého a flétnového souboru školy v kostele Všech svatých v Bratronicích v 18. hod.
      17. 12. - Dárkohraní u Berušek
      19. 12. - Canisterapie s Filipem, Fidorkou a Borůvkou. Vánoční dílny.
      21. 12. - Vánoční zvyky ve škole. Cirkus Cecilka pro ZŠ a MŠ
      22. 12. 2018 - 2. 1.2019 - Vánoční prázdniny pro ZŠ
      3. a 4. 1. 2019 - Ředitelské volno pro žáky ZŠ

      Všem čtenářům přejeme krásný a klidný advent....

      Vendula Holmanová

    • Personální změny ve škole
     • Personální změny ve škole

     •      Od 19. listopadu nastupuje současná pověřená ředitelka Vendula Holmanová na mateřskou dovolenou. Na její místo pověřila starostka obce Mgr. Ladu Kalmusovou, zástupkyni ředitelky. Pokud půjde vše podle plánů, vrátí se paní Holmanová po vyčerpání mateřské a řádné dovolené (přibližně v průběhu července 2019) zpátky do školy.

           Na místo angličtinářky nastoupí paní Pavlína Černá, která má zkušenosti s výukou angličtiny na kladenských školách, také se soukromou výukou dětí, několik let strávila v zahraničí.

           Jelikož má ředitelka školy ze zákona sníženou přímou pedagogickou činnost, v případě naší školy vyučuje ředitelka pouze 10 hod./týden, přijali jsme do školy ještě jednu posilu za Ladu Kalmusovou, která se bude muset věnovat „úředničině“. Do školy nastoupí nová paní učitelka- paní Jaroslava Steckovičová. Paní Steckovičová má dlouholetou praxi jako učitelka 1. stupně, asistent pedagoga a vychovatelka v ŠD. Věříme, že obě nové paní učitelky budou u nás ve škole spokojené a že kolegové, ale především děti naší školy s nimi také.

    • Nové složení školské rady
     • Nové složení školské rady

     • Vzhledem ke změně ve vedení školy od 19. listopadu 2018 bylo nutné obměnit část školské rady (zaměstnanci školy), neboť ředitel školy nemůže být ze zákona členem školské rady. Volby proběhly ve škole ve dnech 9. a 13. listopadu, s výsledky se můžete seznámit v přiloženém dokumentu. 

    • Co nás čeká v listopadu
     • Co nás čeká v listopadu

     • 12. - 15. 11. Třídní schůzky ZŠ
      5., 12. a 19. 11. Plavání ZŠ
      od 19. 11. Změna ve vedení školy, změny ve školské radě
      20. 11. Kouzelnické představení
      23. 11. Mikulášské tvoření v ŠD 
      Od 26. 11. Nový rozvrh ZŠ (bez plavání)
      26. - 30. 11. Konzultace MŠ

      Nadále probíhají ve škole zájmové kroužky v pravidelných termínech - hra na flétnu, sborový zpěv, zumba, florbal, badatelský klub, cvičení paměti a koncentrace pozornosti, čtenářské kluby, hry na rozvoj skupinové spolupráce, keramika, klub zábavné logiky a deskových her, nebo také doučování žáků. 

       

    • Učení je zábava II. - nový projekt z EU fondů
     • Učení je zábava II. - nový projekt z EU fondů

     • Od 1. 10. jsme spustili nový projekt financovaný z fondů EU - Učení je zábava II. Jde v podstatě o pokračování projektu z období 2016-2018, přidané jsou ovšem někeré nové šablony. Z projektu získá škola celkem 1.023.145 Kč. Finance jsou rozděleny poměrnou částí (dle počtu dětí) mezi MŠ, ZŠ a nově i ŠD.
      Velká část zdrojů je věnována na vzdělávání učitelů v oblasti polytechniky, ICT, čtenářské gramostnosti nebo cizích jazyků. Nejvíce peněz putuje do sféry tzv. Klubů, což jsou v podstatě zájmové kroužky pro žáky školy, které jsou díky způsobu financování pro děti zdarma, Jedná se o kluby v rámci ŠD a ZŠ - čtenářský, badatelský, deskové hry a logika, komunikace v anglickém jazyce, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci projektu budou ve škole pracovat i další školní asistenti pro podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. V ZŠ se navíc zaměříme na projektové vyučování, tandemovou výuku nebo zvýšení matematické gramotnosti.
      Více o projektu: https://zsamsbratronice.edupage.org/text3/?

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno
   • reditel@zsbratronice.cz
   • zsms.bratronice@seznam.cz
   • webmaster@zsbratronice.cz
   • ředitelka: 774 462 120 učitelé ZŠ: 608 837 530 školní družina: 774 462 192 mateřská škola: 774 462 191 školní jídelna: 774 462 190 školní psycholog: 736 540 811
   • Bratronice 76 273 63 Bratronice 27363 Bratronice Czech Republic
   • Základní škola: kalmusova@zsbratronice.cz Školní jídelna: jidelna@zsbratronice.cz Mateřská škola: ms@zsbratronice.cz Školní družina: druzina@zsbratronice.cz ŠPP: spp@zsbratronice.cz Správce stránek školy: webmaster@zsbratronice.cz
   • https://mapy.cz/zakladni?x=14.0126485&y=50.0670527&z=17&source=addr&id=9266529
   • Obec Bratronice, Bratronice 35 Starostka obce: Miloslava Knížetová Telefon: 312 659 128 www.bratronice.cz
   • 3vsthtd
   • IČO 750 34 581 IZO 102 086 648 RED IZO 6000 44 106 číslo účtu 213 791 619 / 0300
   • Odpovědná osoba pověřence Ondřej Blail tel.: +420 602 283 989 e-mail: ondrej.blail@innone.cz