• Mateřská škola

   • Naše školka je dvoutřídní, s kapacitou 40 dětí.

    Menší a nové děti jsou ve třídě "Cvrčkové" a ty větší ve třídě "Berušky".

    V našem školním vzdělávacím programu se zaměřujeme na zdravý životní styl, enviromentální výchovu a děti se seznamují se základy anglického jazyka.

    Spolupracujeme s rodiči a vítáme jejich iniciativu, zájem a účast při pořádání různých akcí.

     

    Provoz školky: po - pá  6.45 - 16 h

    Školné: 450 Kč / měs.

    Telefon: 774 462 191

    E-mail: ms@zsbratronice.cz


     

    "10 dovedností, které by dítě mělo umět před zápisem do ZŠ"

    1. motorika
    2. kreslení
    3. sebeobsluha
    4. společenská pravidla
    5. pravo-levá orientace
    6. zraková paměť
    7. sluchové dovednosti
    8. rytmika
    9. správná výslovnost
    10. vyprávění